Fotografija

Kako brzina okidanja kod fotoaprata pravi bolju fotografiju?