Programiranje

Poziv na konferenciju Technology ‘n’ Trends u Nišu

Ovim putem želimo da pozovamo sve zainteresoivane da se pridruže sedmoj po redu konferenciji Technology ‘n’ Trends u organizaciji  Studentskog inovacioniog centra Elektronskog fakulteta (SICEF) u Nišu.

Studentski inovacioni centar Elektronskog fakulteta (SICEF) je mlada studentska organizacija sačinjena i vođena od strane studenata Elektronskog fakulteta u Nišu.
Osnovan je krajem 2011. u okviru Studentskog parlamenta Elektronskog fakulteta, a početkom 2012. registrovan je kao nezavisna studentska organizacija.
Kroz organizovanje brojnih konferencija, gde predstavnici kompanija drže različita predavanja, SICEF vrši dodatnu edukaciju studenata, približava ih kompanijama i na taj način stvara i jača mrežu kvalitetnih i ambicioznih ljudi.

Technology ‘n’ Trends je višednevna konferencija, organizovana kao serija predavanja i radionica o aktuelnim temama u oblasti tehnike, kroz koje bi kompanije učesnice, lideri modernih tehnologija, predstavile svoj način poslovanja i oblasti kojima se bave, a sva predavanja su otvorena za sve zainteresovane i besplatna su.

Ovo je već deveti po redu događaj ovog tipa (do sada su održani seminari „iGurus“ i ,,Startup Gurus“ i šest puta „Technology ‘n’ Trends“ konferencija), organizovan od strane SICEF-a i naša misija je da u narednom periodu popularizujemo ovakve događaje koji su već postali tradicija naše organizacije.

Konferencija će biti održana od 12. do 14. aprila u StartUp Centru Elektronskog fakulteta.

Očekuje se prisustvo od oko sto učesnika svakog dana, pretežno studenata Elektronskog, Prirodno-matematičkog i Mašinskog fakulteta u Nišu.

Poziv za konferenciju Technology 'n' Trends u Nišu

Želimo da studente upoznamo sa tri futurističke tehnologije, koje postoje i danas, ali će biti široko rasprostranjene u skorašnjoj budućnosti i značajno uticati na kvalitet svih sfera naših života.

Tema ovogodišnjeg T’n’T-a biće kombinacija sledećih tehnologija:

Artificial Intelligence (AI) – Veštačka inteligencija
Virtual Reality (VR) – Virtualna realnost
Augmented Reality (AR) – Proširena realnost
Internet of Things (IoT) – Internet stvari

Više o organizaciji, kao i odrađenim projektima možete videti na sajtu Studentski inovacioni centar Elektronskog fakulteta

Napišite komentar