DevOps

DevOps alati za razvoj i operacije

Danas ćumo pričati o DevOps alatima koji se koriste u većini razvojnih procesa. Ovo ne mora nužno da znači da ih morate korisiti u vašem okruženju, ali sigurno će vam neki pomoći u rešavanju problema.
Kao što većina vas verovatno zna, DevOps je skraćenica za razvoj i operacije (Development and Operations) i predstavlja metodologiju koja povezuje timove za razvoj i timove za upravljanje operacijama u cilju unapređenja brzine, pouzdanosti i kvaliteta razvoja softvera.

DevOps alati su postali ključni deo savremenog softverskog razvoja i predstavljaju ključni faktor u uspešnom razvoju i upravljanju projektima.
Ovi alati pomažu timovima da se usredsrede na automatsko isporučivanje softverskih proizvoda uz pomoć kontinuirane integracije i kontinuirane isporuke (CI/CD).
U ovom članku ćemo se fokusirati na opise nekih od najvažnijih DevOps alata.

Kada govorimo o DevOps-u, najčešće se misli na integraciju različitih alata, procesa i praksi.
Međutim, treba da vidimo koji su to alati koji bi mogli da nam obezbede bržu isporuku, testiranje i finalni proizvod.

DevOps alati

Git je besplatan, open-source alat za upravljanje verzijama koda koji omogućava programerima da prate promene u kodu i saradnju na njemu.
Git se koristi za kontrolu verzija koda, što znači da programeri mogu pratiti i upravljati promenama u kodu tokom vremena izrade. Ovo je neophodan alat u DevOps-u, jer omogućava razvojnim i operativnim timovima da rade na istom kodu.

Jira je alat za praćenje grešaka koji omogućava timovima da organizuju svoje projekte, prate radne zadatke i upravljaju procesom razvoja softvera. Ovaj alat se često koristi u kombinaciji sa GitLab-om kako bi se omogućila jednostavna integracija različitih funkcija upravljanja projektima.

Slack je platforma za komunikaciju koja omogućava timovima da jednostavno razmenjuju poruke i fajlove. Ovaj alat se često koristi u DevOps procesu za brzu i efikasnu komunikaciju među članovima tima.

Jenkins je open-source alat za integraciju kontinuirane integracije i isporuke (CI/CD) koji je dizajniran za automatizaciju svih faza razvojnog procesa. Jenkins pruža automatsku integraciju koda, što znači da se izmene u kodu automatski testiraju i implementiraju. Ovo omogućava timovima da brže i bezbednije isporuče svoje proizvode.

Docker je open-source platforma za upravljanje kontejnerima koji se koristi za pakovanje, distribuciju i izvršavanje aplikacija u izolovanim okruženjima. Docker omogućava DevOps timovima da lako upravljaju i skaliraju svoje aplikacije, bez potrebe za ručnim upravljanjem infrastrukturom.

Ansible je open-source alat za automatizaciju koji se koristi za upravljanje konfiguracijama i implementacijom aplikacija. Ansible olakšava automatizaciju kompleksnih zaduženja i upravljanje konfiguracijom servera, što omogućava DevOps timovima da brže i efikasnije implementiraju svoje aplikacije.

Kubernetes je alat za upravljanje kontejnerima koji je dizajniran za automatizaciju implementacije, skaliranja i upravljanja kontejnerima. Kubernetes omogućava DevOps timovima da lako upravljaju i skaliraju svoje aplikacije, bez potrebe za ručnim upravljanjem i održavanjem infrastrukture. Kubernetes takođe pruža visoku dostupnost, skalabilnost i sigurnost, što ga čini popularnim izborom u DevOps zajednici.

Tekton je alat za upravljanje CI/CD procesom koji je dizajniran za Kubernetes okruženja. Koristi se za automatizaciju procesa razvoja i isporuke aplikacija i ujedno omogućava timovima da jednostavno definišu i upravljaju svojim CI/CD procesom, omogućavajući brzo isporučivanje softvera.

Nagios je  alat za nadzor i upravljanje sistemima koji se koristi za praćenje performansi, resursa i dostupnosti sistema. Nagios omogućava DevOps timovima da brzo reaguju na bilo kakve probleme u infrastrukturi, što je od vitalnog značaja u situacijama kada se aplikacija pokreće u stvarnom vremenu.

Grafana je  alat za vizualizaciju podataka koji se koristi za praćenje performansi i metrika sistema. Grafana obezbeđuje timovima da prate performanse sistema u realnom vremenu i vizualizuju metrike na intuitivan način. Ovo je od velike pomoći u donošenju odluka i optimizaciji performansi sistema.

Ceph je distribuirani sistem za skladištenje podataka koji se često koristi u DevOps procesu za skalabilno skladištenje podataka u oblaku. Ovaj alat omogućava timovima da lako upravljaju svojim podacima i obezbede pouzdanost sistema.

Prometheus je open-source alat za nadgledanje performansi i metrika sistema koji se koristi za prikupljanje podataka o performansama i nadgledanju infrastrukture. Uz pomoć Prometheusa DevOps timovima da lako prikupljaju i analiziraju podatke o performansama, što je od velike pomoći u dijagnostikovanju problema i optimizaciji performansi sistema.

AlertManager je alat za upravljanje upozorenjima koji se često koristi u kombinaciji sa Prometheusom. Ovaj alat omogućava timovima da jednostavno konfigurišu i upravljaju upozorenjima koja se generišu kada se određeni događaji ili metrike pojave. Ovo je vrlo važan alat kada radi u kombinaciji sa Grafanom, Prometeusom i Kubernetesom.

Splunk je alat za analizu log datoteka koji omogućava DevOps timovima da prikupljaju, analiziraju i vizualizuju velike količine podataka iz različitih izvora. Splunk omogućava DevOps timovima da brzo i efikasno pronalaze i dijagnostikuju probleme u infrastrukturi, što je ključno za održavanje stabilnosti sistema.

Terraform je open-source alat za upravljanje infrastrukturom kao kodom (Infrastructure as Code – IaC) koji se koristi za automatizaciju upravljanja cloud resursima. Terraform omogućava DevOps timovima da definišu infrastrukturu kao kod i lako skaliraju svoje aplikacije, bez potrebe za ručnim upravljanjem infrastrukturom.

ArgoCD je open-source alat za upravljanje implementacijama i kontinuiranu isporuku (Continuous Delivery – CD) koji se koristi za automatizaciju procesa implementacije i isporuke aplikacija. ArgoCD omogućava DevOps timovima da lako implementiraju i upravljaju svojim aplikacijama, bez potrebe za ručnim upravljanjem procesima implementacije i isporuke.

Helm je alat za upravljanje paketima koji se koristi u kombinaciji sa Kubernetesom. Ovaj alat omogućava timovima da jednostavno kreiraju, upravljaju i distribuiraju aplikacije u Kubernetes okruženjima.

Redis je open-source alat za skladištenje podataka u memoriji koji se često koristi u DevOps-u za keširanje podataka i brzo skladištenje i dohvaćanje podataka. Redis omogućava DevOps timovima da brzo i efikasno upravljaju podacima i optimiziraju performanse svojih aplikacija.

GitLab je  platforma za upravljanje kodom koja se koristi za kontinuiranu integraciju i isporuku (CI/CD). Ova platforma omogućava timovima da razvijaju, testiraju i isporučuju svoj kod brzo i pouzdano. GitLab uključuje integraciju sa Jira alatom za praćenje grešaka,

AWS CloudFormation je alat za upravljanje infrastrukturom kao kodom (Infrastructure as Code – IaC) koji se koristi za automatizaciju upravljanja cloud resursima na Amazon Web Services (AWS) platformi. AWS CloudFormation omogućava DevOps timovima da definišu svoju AWS infrastrukturu kao kod, što znači da mogu koristiti programski jezik ili konfiguracioni fajl za definisanje svih AWS resursa i njihovih međusobnih odnosa.

EasyPanel je open-source alat za upravljanje serverima koji se koristi za upravljanje Linux serverima. EasyPanel omogućava DevOps timovima da lako upravljaju i nadgledaju svoje servere, bez potrebe za ručnim upravljanjem serverima.

Kibana i Elastic su alati za analizu podataka koji se često koriste u kombinaciji sa Logstash-om za centralizovano prikupljanje, skladištenje i analizu logova. Ovi alati omogućavaju timovima da jednostavno analiziraju svoje podatke i rešavaju probleme u realnom vremenu.

ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) je kombinacija tri open-source alata za prikupljanje, obradu i vizualizaciju log datoteka. ELK Stack omogućava DevOps timovima da lako prikupljaju, analiziraju i vizualizuju log datoteke, što je od velike pomoći u dijagnostikovanju problema i nadgledanju performansi sistema.

VPN Wireguard je alat za virtualnu privatnu mrežu koji se koristi za sigurnu komunikaciju između različitih uređaja i mreža. Ovaj alat je ključan za bezbednu komunikaciju u DevOps procesu, posebno u slučajevima kada se koriste javne mreže.

Svaki od ovih alata ima svoje prednosti i mane, pa je važno da DevOps timovi izaberu one koji su najbolji za njihove specifične potrebe. Takođe, važno je napomenuti da postoje mnogi drugi alati koji se koriste u DevOps-u, a ovdje smo nabrojali samo neke od najpopularnijih. Upravo zbog toga, DevOps timovi često kombinuju više alata u svojim procesima kako bi postigli najbolje rezultate.

Da zaključimo, DevOps je metodologija koja povezuje timove za razvoj i upravljanje operacijama u cilju unapređenja brzine, pouzdanosti i kvaliteta razvoja softvera. Alati koji se koriste u DevOps-u omogućavaju timovima da automatizuju procese, optimizuju performanse i brzo reaguju na probleme u infrastrukturi

Napišite komentar