Donacije

Dinarski broj računa: 205-230977-28
Devizni broj računa:
IBAN: RS35 2050 0708 0004 4314 70
SWIFT: KOBBRSBG
Customer: Digitalna Srbija