Aplikacije

Programiranje aplikacija i njihova primena treba da nam olakšaju mnoge stvari u životu.