• Osnovni pojmovi Kubernetes klastera

    Osnovni pojmovi Kubernetes klastera

    4
    0
    Kubernetes, poznat kao k8s, ili „kube“, je platforma za orkestraciju kontejnera otvorenog koda. Automatizuje mnoge procese uključene u postavljanje, upravljanje i skaliranje kontejnerskih aplikacija. Šta ...
Load More