Kategorija - E-Poslovanje

Elektronsko poslovanje (E-business) je poslovanje na Internetu, što ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, već organizaciju poslovanja firme u mrežnom okruženju, organizovanje poslovne komunikacije prema klijentima i brigu o klijentima.