DevOps

Kako podesiti PHP opcije WordPressa u Dockeru

Kako podesiti PHP opcije Wordpressa u Dockeru

Naučite kako da podesite PHP opcije kada pokrećete WordPress u kontejneru koristeći Docker, Docker Svarm, Docker Compose i Kubernetes.
U ovom tekstu ćete naučiti kako da podesite PHP opcije u Docker-u koristeći .htaccess za WordPress.

U zavisnosti od toga kako se koristi vaša PHP aplikacija, u ovom slučaju WordPress, možda ćete morati da prilagodite neke od PHP opcija.
Obično su ove opcije postavljene u vašoj php.ini fajlu, a mogu se onda prepisati .htaccess datotekom, što pojednostavljuje stvari.

Najčešće opcije koje ćete prilagoditi za WordPress su:

 • memory_limit
 • upload_max_size
 • post_max_size
 • upload_max_filesize
 • max_execution_time
 • max_input_time

Podrazumevane vrednosti će obično biti dovoljne. Međutim, ako primetite da ograničenja memorije ili ograničenja za otpremanje vas sprečavaju da dodate sadržaj, ove vrednosti bi trebalo da se podese.

[bkinfobox textcolor=”#ffffff” backgroundcolor=”#003366″ title=”” infobox_align=”aligncenter”]PHP opcije treba prilagođavati samo prema potrebi. Preporučuje se da se ove vrednosti ostave kao podrazumevane, osim ako ne budete imali problema.[/bkinfobox]

U primerima ispod, napravićemo .ini datoteku za čuvanje naših novih PHP opcija. Datoteka će zatim biti dodata u direktorijum conf.d za PHP. Strategija dodavanja ove datoteke zavisi od toga na kojoj platformi vaš Docker kontejner radi. Uključili smo uputstva za najčešće: Docker, Docker Compose \ Svarm i Kubernetes.

Docker

Napravimo novi fajl pod nazivom wordpress.ini i postavimo PHP podešavanje.
file_uploads = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300
max_input_time = 1000

Kada pokrenete kontejner, potrebno je mountovati wordpress.ini kao volume unutar kontejnera. Mora da se mountuje kao datoteka u direktorijum /usr/local/etc/php/conf.d

docker run -d -p 8080:80 \
-v ./wordpress.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/wordpress.ini \
-e WORDPRESS_DB_HOST="db:3306" \
-e WORDPRESS_DB_PASSWORD="NekiPassword" \
wordpress:5.5.0-php7.4-apache

Docker Compose \ Swarm

Napravimo novi fajl pod nazivom wordpress.ini i postavimo PHP podešavanje.

file_uploads = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300
max_input_time = 1000

A zatim mountujemo fajl kao volume u svoj kontejner.

version: '2'
services:
  wordpress:
   depends_on:
    - db
   image: wordpress:5.5.0-php7.2-apache
   ports:
    - "8080:80"
   restart: always
   environment:
    WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
    WORDPRESS_DB_PASSWORD:NekiPassword
 volumes: - ./wordpress.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/wordpress.ini volumes: db_data:

Kubernetes

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: wordpress-php-options
data:
 wordpress.ini: |
  file_uploads = On
  memory_limit 256M
  upload_max_filesize 64M
  post_max_size 64M
  max_execution_time 300
  max_input_time 1000  

Potvrdićemo ConfigMap da bismo ga kreirali u Kubernetes klasteru.

kubectl apply -f wordpress-htaccess-configmap.yaml

Sada updejtujemo yaml fajl da bismo postavili ConfigMap ključ podataka wordpress-htaccess kao datoteku.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: wordpress
  labels:
    app: wordpress
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: wordpress
  template:
    metadata:
      labels:
        app: wordpress
    spec:
      containers:
        - name: wordpress
         image: wordpress:5.5.0-php7.2-apache
         ports:
          - containerPort: 80
         envFrom:
          configMap:
           name: wordpress
         volumeMounts:
         - name: wordpress-php-optons
          mountPath: "/usr/local/php/conf.d/uploads.ini"
      volumes:
      - name: wordpress-htaccess
       configMap:
        configMapName: wordpress-php-options
        defaultMode: 0400

4 Komentara

 • Zasto se radi mount fajla a ne kopiranje fajla, koja je razlika?
  Konkretno na Dockeru, zasto mount wordpress.ini u /usr/local/etc/php/conf.d/wordpress.ini a ne COPY wordpress.ini /usr/local/etc/php/conf.d/wordpress.ini

  • Kada se koristi mount umesto copy datoteke, to znači da se datoteka ne kopira između dve različite lokacije u memoriji, već je prikačena na određenu lokaciju u memoriji.
   Kada se datoteka kopira, to znači da se nova fizička kopija datoteke kreira na drugoj lokaciji u memoriji.

   U Dockeru, kada se koristi datoteka mount, to znači da se datoteka ne kopira u Docker kontejner, već se montira na određenu lokaciju u Docker kontejneru.
   Ovo omogućava da se datoteka promeni van kontejnera i da se promene odraze unutar kontejnera bez potrebe za kreiranjem nove Docker slike, odnosno image-a.

   Kada se komanda “COPY” koristi u Dockerfile-u, to znači da se datoteka kopira iz sistema datoteka hosta u Docker kontejner.
   To znači da će svaka promena datoteke van kontejnera zahtevati kreiranje nove Docker slike koja će odražavati te promene unutar kontejnera.

   U ovom slučaju, mountovanje datoteke “wordpress.ini” na određenu lokaciju u kontejneru omogućava laku izmenu konfiguracije WordPressa van kontejnera bez potrebe za kreiranjem nove Docker slike.
   Ako bismo koristili komandu COPY, sve promene u datoteci wordpress.ini van kontejnera bi zahtevale kreiranje nove Docker slike koja bi odražavala te promene unutar kontejnera.
   Hvala na komentaru.

   • Hvala puno, odlicno objasnjeno, ni na kraj pameti mi nije palo da su u pitanju potencionalne dodatne izmene nakon sto se napravi image.

    • Ustvari imam jos jedno pitanje – kad se uradi mount umesto copy, pa se uradi push na Docker Hub znaci li to onda da taj kontejner nece raditi kad se skine i pokrene na nekom drugom hostu koji nema taj eksterni fajl koji je mountovan prilikom izrade image-a?

Napišite komentar