DevOps

Za šta vam treba Kubernetes i šta može da uradi?

Kubernetes ili drugi skraćeni naziv k8s, je sistem orkestracije kontejnera za automatizaciju, skaliranje i upravljanje aplikacijama.
To je prenosiva platforma za upravljanje kontejnerskim radnim opterećenjima i servisima.

Prvobitno ga je razvio i dizajnirao Google, a sada ga održava Cloud Native Computing Foundation.
Mnogi Cloud provajderi nude platformu i infrastrutkturu zasnovanu na Kubernetesu, pa samim tim se nude servisi poput IaaS (Infrastructure as a services)

 • Linode
 • AWS
 • GCE
 • Azure
 • CloudStack
 • OpenStack
 • OVirt
 • Photon
 • VSpher
 • IBM Cloud Service
 • Baidu Cloud Container Engine

Mnogi provajderi takođe pružaju sopstvene brendirane k8s distribucije.

Za šta vam je potreban Kubernetes?

Kubernetes ima niz karakteristika.

Može se zamisliti kao:

 • kontejnerska platforma
 • platforma za micro usluge
 • prenosiva platforma u cloudu i još mnogo toga.

Obezbeđuje okruženje za upravljanje koje je fokusirano na kontejnere.
Takođe, Kubernetes orkestrira računarsku, mrežnu i infrastrukturu za skladištenje u ime radnih opterećenja korisnika.

Orkestracija omogućava vašim aplikacijskim uslugama koje obuhvataju više kontejnera, da planiraju te kontejnere u klasteru, skaliraju kontejnere i upravljaju njima tokom vremena.
Kubernetes definiše skup blokova koji kolektivno obezbeđuju mehanizam za raspoređivanje, održavanje i skaliranje aplikacija na osnovu CPU, memorije i prilagođena merenja i praćenja.

 

Napišite komentar