DevOps

Uvod u Kubernetes – šta je to Kubernetes i zašto je važan za DevOps timove

uvod kubernetes

Kubernetes je open-source platforma za automatizaciju raspodele, skaliranja i upravljanja aplikacijama u okviru kontejnera.
Ova platforma je postala neizostavan deo DevOps ekosistema, omogućavajući timovima da efikasnije upravljaju i automatizuju rad sa aplikacijama, što dovodi do povećanja efikasnosti i skalabilnosti.
“Uvod u Kubernetes – šta je to Kubernetes i zašto je važan za DevOps timove” je početak serijala o Kubernetesu koji će se objavljivati u narednim danima.
U ovom blog postu ćemo detaljnije opisati šta je Kubernetes, kako funkcioniše, zašto je važan za DevOps ekipe, primere korišćenja u praksi, prednosti korišćenja i kako početi sa korišćenjem.

Šta je Kubernetes i kako funkcioniše:

Kubernetes je platforma za upravljanje kontejnerima koja se koristi za automatizaciju raspodele, skaliranja i upravljanja aplikacijama.
Ona koristi kontejnere kao osnovnu jedinicu za rad, što omogućava jednostavnije upravljanje i automatizaciju rada sa aplikacijama. Kubernetes se sastoji od različitih komponenti, kao što su master i worker node-ovi, podovi, servisi i secret-i.
Master node upravlja radom worker node-ova, koji su odgovorni za izvršavanje kontejnera.
Pods su osnovna jedinica za izvršavanje kontejnera, a servisi su mehanizam za rutiranje i dostupnost kontejnera.
Secrets su mehanizam za sigurno skladištenje kritičnih podataka.

Zašto je važan za DevOps timove:

Kubernetes je važan za DevOps ekipe jer omogućava automatizaciju i efikasnije upravljanje aplikacijama.
Kubernetes omogućava DevOps-ima da lakše upravljaju različitim okruženjima, što dovodi do smanjenja rizika i povećanja sigurnosti.
Osim toga, Kubernetes omogućava DevOps timovima da brže reaguju na potrebe korisnika i brže dostavljaju nove funkcionalnosti, što dovodi do povećanja konkurentnosti.

Primeri korišćenja Kubernetesa u praksi:

Kubernetes se koristi u mnogim različitim industrijama i scenarijima. Neki od primera uključuju:

 • Upravljanje web sajtovima i aplikacijama u okviru kompanija
 • Izgradnja i upravljanje IaaS (Infrastructure as a Service) i PaaS (Platform as a Service) rešenjima
 • Upravljanje mikroservisima u okviru organizacije
 • Izgradnja i upravljanje hybrid i multi-cloud okruženjima

Prednosti korišćenja Kubernetesa:

Prednosti u radu sa aplikacijama i IT infrastrukturom. Neki od glavnih prednosti su:

 • Skalabilnost: Kubernetes omogućava lako skaliranje aplikacija prema potrebama korisnika
 • Automatizacija: Kubernetes automatizuje mnoge aspekte rada sa aplikacijama, što dovodi do povećanja efikasnosti
 • Multi-cloud podrška: Kubernetes omogućava rad sa različitim cloud platformama, što dovodi do veće fleksibilnosti
 • Sigurnost: Kubernetes sadrži mnoge mehanizme za sigurnost i kontrolu pristupa

Kako početi sa korišćenjem Kubernetesa:

Ako želite da počnete sa korišćenjem Kubernetesa, postoji nekoliko koraka:

 1. Naučite osnove Kubernetesa: Postoji mnogo resursa dostupnih na internetu za učenje osnova Kubernetesa, kao što su dokumentacija, tutoriali i kursevi.
 2. Izgradite svoj prvi cluster: Možete koristiti platforme kao što su Google Kubernetes Engine ili Amazon Elastic Kubernetes Service da izgradite svoj prvi cluster. Mi koristimo LKE, koji je najednostavniji, ali i jeftiniji od prethodnih.
 3. Pokrenite svoju prvu aplikaciju: Koristite Kubernetes manifeste da pokrenete svoju prvu aplikaciju u okviru vašeg claster-a.
 4. Nastavite sa učenjem: Kubernetes je kompleksna platforma koja zahteva stalno učenje i istraživanje novih funkcionalnosti.

Zaključak:

Kubernetes je potencijalno revolucionarna platforma koja omogućava DevOps ekipama da automatizuju i skaliraju svoje aplikacije i IT infrastrukture.
Njegove prednosti uključuju skalabilnost, automatizaciju, multi-cloud podršku i sigurnost. Ako želite da počnete sa korišćenjem Kubernetesa, potrebno je da naučite osnove tehnologije, izgradite svoj prvi cluster, pokrenete svoju prvu aplikaciju i nastavite sa učenjem i istraživanjem. Kubernetes je sve više prisutan u različitim industrijama i scenarijima, stoga je važno da se upoznate sa njegovim mogućnostima i prednostima.

Napišite komentar