DevOps

Napravite i pokrenite bilo koju aplikaciju na Docker

docker

Docker je kontejnerska platforma otvorenog koda dizajnirana da olakša kreiranje, primenu i pokretanje aplikacija korišćenjem kontejnera.
Omogućava programerima da spakuju aplikaciju sa svim potrebnim komponentama, kao što su biblioteke i druge zavisnosti, pa je tako isporuče kao nezavistan i jedinstven paket pod nazivom Docker Image.
Docker kontejneri su toliko lagani, da jedan sever ili virtuelna mašina može da pokreće nekoliko kontejnera istovremeno. O tome ćemo kasnije.

Kome je Docker  namenjen?

Docker je dizajniran da koristi i programerima i sistem administratorima, što ga čini delom mnogih DevOps alata.
Programeri mogu se usredsrede na pisanje koda bez brige o sistemu na kome će on na kraju raditi.
DevOps-ima daje fleksibilnost i potencijalno smanjuje broj potrebnih sistema zbog nižih troškova.

Svrha Dockera:

Njegov primarni fokus je da automatizuje primenu aplikacija unutar kontejnera i automatizaciju virtuelizacije na nivou operativnog sistema.
Lakši je od standardnih kontejnera i podiže se za nekoliko sekundi.

Docker se može integrisati u različite infrastrukturne alate, uključujući:

– Amazon web usluge
– Google Cloud platforma
– Microsoft Azure
– Linod Cloud
– Kubernetes
– OpenStack
– OpenSVC
– Oracle Container Cloud Service
– Ansible
– Chef
– Jenkins
– Puppet
– Vagrant
-VMware vSphere

Kontejneri vs. Virtuelne mašine

Šta je Docker

Kontejneri

1. Kontejneri su apstrakcija na sloju aplikacije koja zajedno pakuje kod i njegove zavisnosti.
2. Više kontejnera može da radi na istoj mašini i deli CPU OS-a sa drugim kontejnerima, od kojih svaki radi kao izolovani procesi u korisničkom prostoru.
3.  Kontejneri zauzimaju manje prostora i memorije od VM (slike (images) kontejnera su obično veličine od nekoliko desetina MB) i mogu se kreirati za nekoliko sekundi.

Virtuelne mašine

1.  Virtuelne mašine (VM) su apstrakcija fizičkog hardvera koji pretvara jedan server u mnogo servera.
2. Hipervizor omogućava pokretanje više VM-ova na jednoj mašini.
3. Svaka VM uključuje punu kopiju operativnog sistema, jednu ili više aplikacija, neophodne binarne datoteke i biblioteke – samim tim zauzimaju i desetine GB. VM takođe može biti spor za pokretanje.

Docker Engine

Docker Engine je klijent-server aplikacija koja će se instalirati direktno na operativni sistem domaćina.

Ima sledeće glavne komponente:

1. Server koji je vrsta dugotrajnog programa koji se naziva dameon ili demon proces.
2. REST API koji specifikuje interfejs koje programi mogu da koriste da razgovaraju sa demonom i daju mu uputstva šta da radi.
3. Klijent interfejsa komandne linije (CLI) (docker komanda).

Docker Engine brine o raspoređivanju resursa između docker kontejnera.

Više o instalaciji dockera možete pogledati na zvaničnoj stranici

Napišite komentar