DevOps

Kako da zaštitite vaše podatke u Cloud-u

zaštita podataka cloud

Saznajte kako da zaštitite vaše podatke u cloud-u koristeći alate koje preporučuju stručnjaci iz oblasti bezbednosti podataka. Naučite kako da se zaštitite od cyber-pretnji i sačuvate vaše podatke od gubitka.
Kao devops inženjer, susretao sam se sa brojnim izazovima kada je cloud u pitanju.
Kao jedan od najvećih izazova je bez sumnje zaštita podataka. Ukoliko se podaci ne zaštite na odgovarajući način, to može imati ozbiljne posledice po vaš biznis ili privatnost.

Zaštita podataka u Cloud-u

Kada govorimo o zaštiti podataka u cloud-u, postoji nekoliko ključnih stvari na koje treba obratiti pažnju.

  1. Prvo i najvažnije je da se podaci kriptuju. To znači da se podaci kodiraju u nečitljiv oblik, što ih čini nečitljivim u slučaju da se dostave neautorizovanim korisnicima, odnosno da podaci budu hakovani.
  2. Drugo, važno je da se podaci čuvaju na više mesta. To znači da se kopije podataka čuvaju na različitim serverima, što smanjuje rizik da se podaci izgube u slučaju neke nezgode.
  3. Treće, da se koristi autentifikacija i autorizacija. Ovo znači da se korisnicima dozvoljava pristup podacima samo ukoliko su prošli proces autentifikacije i da su ovlašćeni za pristup.
  4. Četvrto, da se koriste sistemi za detekciju i prevenciju napada, kao i da se koriste firewall-i koji kontrolišu pristup mreži.
  5. Peto, važno je da se koriste sistemi za praćenje i auditing, a to znači da se beleže svi pristupi podacima i da se praćenje svih promena podataka.

Naravno, ova su samo neka od osnovnih mera koje treba preduzeti kako bi se obezbedili podaci u cloud-u.
Međutim, kako bi se stvorio kompletan plan zaštite podataka, potrebno je da se uzmu u obzir i druge stvari, kao što su konfiguracija cloud-a, politike zaštite podataka, i slično.

Moja preporuka je da se prvo analiziraju svi rizici za vaše podatke i da se na osnovu toga kreira plan zaštite podataka.
Kada se završe neophodne akcije, važno je da se plan redovno ažurira i da se testira njegova efikasnost, jer ukoliko se to ne radi u narednom periodu, doslovce ste bacili novac na komplet infrastrukturu.

Mere zaštite

Da bi podaci bili zaštićeni u cloud-u, neophodno je preduzeti određene mere i korake.
Prvo što treba učiniti jeste da se analiziraju svi potencijalni rizici za podatke i na osnovu toga kreira plan zaštite podataka.
Ovaj plan treba da se redovno ažurira i testira.
Jedan od ključnih faktora jeste izbor odgovarajuće cloud platforme.
Platforme poput AWS-a, Azure-a ili Google Cloud-a imaju različite alate i funkcionalnosti za zaštitu podataka.

Takođe, važno je angažovati stručnu ekipu koja će pomoći u implementaciji plana zaštite podataka i u njegovom održavanju.
Kriptovanje podataka, sigurno kopiranje podataka, autentifikacija i autorizacija, firewall i detekcija/prevencija ulaza, i praćenje i revizija su neki od osnovnih koraka koji treba preduzeti da bi se podaci u cloud-u obezbedili. Uz sve to, potrebna je pažljiva migracija podataka. Iz tog razloga od krucijalne važnosti je KO ĆE VAM ZAVRŠITI POSAO!

Kada se radi o konfiguraciji cloud-a, važno je da se koriste sigurnosni mehanizmi poput virtualnih privatnih mreža (VPN) za zaštitu podataka u prenosu, kao i da se koriste alati za automatizaciju koji će pomoći u održavanju sigurnosti.
U vezi sa politikama zaštite podataka, važno je da se kreiraju pravila i procedura za upravljanje podacima koji se čuvaju u cloud-u.
To uključuje pravila za čuvanje, prenos i brisanje podataka, kao i pravila za pristup i korišćenje podataka.

Dakle, zaštita podataka u cloud-u je kompleksan proces koji zahteva analizu rizika, planiranje, implementaciju i održavanje.
Korišćenjem odgovarajućih alata, tehnika i procesa, moguće je obezbediti podatke u cloud-u i smanjiti rizik od gubitka ili kompromitovanja podataka.

zaštitite podatke u cloudu

Alati za zaštitu podataka

U procesu zaštite podataka u cloud-u, korisno je koristiti različite alate koji pružaju različite funkcionalnosti.
Neki od ključnih alata koji su neophodni za zaštitu podataka u cloud-u su:

1. Kriptovanje podataka je jedan od ključnih načina zaštite podataka u cloud-u. Pomoću alata kao što su AWS Key Management Service, Azure Key Vault ili Google Cloud Key Management Service, podaci mogu biti kriptovani na nivou objekta ili baze podataka. Ovi alati omogućavaju korisnicima da kreiraju i upravljaju sopstvenim ključevima za kriptovanje, što značajno povećava sigurnost podataka.

2. Backup i disaster recovery su neophodni za osiguravanje podataka u cloud-u. Alati kao što su AWS Backup, Azure Site Recovery ili Google Cloud Storage Nearline omogućavaju automatizaciju procesa backup-a i recovery-a podataka. Ovi alati omogućavaju korisnicima da podese pravila za backup i recovery podataka, kao i da prate stanje backup-a u realnom vremenu.

3. Identity and Access Management (IAM) je ključan za kontrolu pristupa i autorizaciju korišćenja podataka u cloud-u. Alati kao što su AWS Identity and Access Management, Azure Active Directory ili Google Cloud Identity omogućavaju korisnicima da kreiraju i upravljaju korisničkim nalozima i grupama, kao i da podešavaju pravila pristupa.

4. Detekcija i prevencija napada je važna za otkrivanje i sprečavanje neautorizovanih pristupa podacima. Alati kao što su AWS Security Hub, Azure Security Center ili Google Cloud Security Command Center omogućavaju praćenje i analizu bezbednosnih događaja u cloud-u. Ovi alati omogućavaju korisnicima da automatski blokiraju neautorizovane pristupe i da prate stanje bezbednosti u realnom vremenu.

5. Monitoring i auditing su važni za praćenje aktivnosti u cloud-u i pružanje informacija o pojedinačnim transakcijama. Alati kao što su AWS CloudTrail, Azure Monitor ili Google Stackdriver omogućavaju praćenje aktivnosti korisnika i resursa, kao i pružaju informacije o pojedinačnim transakcijama. Ovi alati omogućavaju korisnicima da prate stanje cloud-a u realnom vremenu i da prate potencijalne bezbednosne rizike.

6. Firewall: Alati za Firewall kao što su AWS Security Groups, Azure Network Security Group ili Google Cloud firewall rules omogućavaju kontrolu pristupa i filtriranje mrežnih paketa.

Zaključak

Videli smo kako da zaštitite vaše podatke u cloud-u. Zaštita podataka u cloud-u je ključna za svaku organizaciju koja koristi ovaj oblik skladištenja.
Postoje mnoge opcije za zaštitu podataka u cloud-u, od kojih su neke besplatne, a neke plaćene.
Međutim, važno je da se koriste alati koji su pouzdani i koji su testirani od strane stručnjaka iz oblasti bezbednosti podataka.

Napišite komentar