Sajber bezbednost

Bezbednost dece na internetu za vreme Korona virusa

U svetu trenutno više od milijardu dece ne ide u školu. Za vreme saomoizolacije, kao mere protiv širenja virusa Kovid-19, obrazovanje i socijalizacija preselili su se na internet.
Zbog toga se i mnogi roditelji pitaju kako da osiguraju bezbednost svoje dece i koji su to novi rizici koje sa sobom nosi onlajn svet.
Pretnja koja dolazi iz virtuelnog sveta najčešće se završava u realnom.
Zato je svaki izgovor da se ne usavrašavamo iz oblasti bezbednosti na interentu saučesništvo u pretnjama koje su upućene našoj deci.

Ko je odgovoran da zaštiti decu?

Da bi škola bila sigurno mesto za svako dete neophodno je da roditelji i nastavnici zajedno prate njihovo ponašanje i interesovanja i imaju sluha za probleme na koje deca mogu da naiđu.
Takođe je značajna i saradnja sa institucijama za bezbednost i uspostavljanje poverenja i komunikacije sa policijom u najranijem uzrastu, kako bi zaštita učenika bila što bolja.

Ali šta kada škole pređu na onlajn nastavu? Iako se školski časovi sada prate od kuće, to ne znači da su mogućnosti da deca postanu meta raznih zloupotreba smanjene.
Nažalost, razgovor sa decom o bezbednosti na mreži često izostaje ili je nedovoljan.

Njima je pre svega neophodna pomoć kako bi razumeli važnost upravljanja ličnim podacima.
Osim toga važno je i da poznajemo sadržaj koji oni najviše koriste kako bismo im pomogli da prepoznaju i prijave opasan i neprikladan sadržaj. Ukoliko ne postoji otvoren razgovor između roditelja ili staratelja i dece, najmlađi vrlo lako mogu da postanu meta seksualnog zlostavljanja.
Vrlo je važno da im ni na koji način ne bude neprijatno da se obrate za pomoć, jer će od naše reakcije i spremnosti da ih saslušamo zavisiti i mogućnost da prepozamo da li su uznemireni, uplašeni ili zabrinuti zbog nečega što su videli ili im je poslato.

Najčešće opasnosti na internetu
1. Trgovina ljudima
2. Vršnjačko nasilje
3. Krađe
4. Blud
5. Navođenje na samopovređivanje

Odakle opasnost dolazi?

Onlajn igrice, surfovanje, četovanje predstvaljaju najčešći izvor zloupotreba na internetu. Zbog teške i skoro nemoguće kontrole lažnih naloga i provere ispravnosti podataka na društvenim mrežama sve češće se pojavljuje pornografija ili dolazi do hakerskih napada odnosno krađa ličnih podataka. Osim toga mnogi sajtovi koje osnovci i srednjošlci često koristi kao pomoć pri učenju mogu sadržati veliki broj neprovernih informacija sa štetnom tematikom poput abortusa, samoubistva, anoreksije, nacizma, droge, religijskog fundamentalizma.
Čak i humanitarne organizacije ili organizacije za pomoć mladima mogu manipulisati osećanjima adolescenata pretvarajući se da su im prijateljski nastrojeni.

Postoji li virtuelni školski policajac?

Zapravo ima mnogo načina da uspostavimo kontrolu nad onim što naše dete prati putem interneta. Neki od njih su programi za zaštitu dece na internetu, koji u periodu održavanja onlajn nastave mogu imati ulogu virtuelnog školskog policajca.
Da biste u svakom trenutku znali šta vaše dete radi na internetu postoje softveri koji beleže šta je rađeno na računaru i koje su adrese posećivane. Sve se to snima u određene log fajlove sa tekstom koje je dete kucalo i na taj način nam se pruža uvid u ono što dete radi.

Recimo, “K9 WEB protection” je program kojim se na jednostavan način može zabraniti ili ograničiti korišćenje određenih sajtova, upotreba četa i ostalih alata. Mnogi proizvođači softvera napravili su i specijalizovane čitače za decu, koji predstvaljaju čitav jedan virtuelni svet potpuno siguran i bezbedan za njihovo korišćenje.

Neki od najpoznatijih veb čitača za decu su: Buddy Browser, PikLuk, My Kids browser , KidZui, KidRocket, Surf Knight, Zac Broswer.
Takođe postoje i veoma korisni programi za roditeljsku kontrolu kao što su: NetNanny, CyberPatrolParentalControls, SafeEyes, SentryPC, KidsWatch, Time Sherif, Web Watcher, Time Boss…

Dobro je znati da postoji mogućnost obraćanja Centru za bezbednost na internetu pozivom na broj 19833, a ukoliko smatrate da je vaše dete ugroženo, slučaj možete prijaviti i policiji.

Sasvim sigurno, rešnje postoji, ali šta nam nedostaje da bismo zaštitili najmlađe na internetu?

Nedostaje interesovanje da se u javnosti više govori na ovu temu, da se roditeljima pruži podrška u edukaciji i da se uči zajedno za decom.
Genaracije koje dolaze, od rođenja žive paralelno u digitalnom i realnom svetu i potrebna im je podrška dok otkrivaju svoje svetove.
Ne smemo dozvoliti da ona izostane ni u jednom njih i dozvoliti da deca ostanu zbunjena, usamljena i prepuštena sebi.

Saveti na kakve pojave na internetu obratiti pažnju

Virus COVID-19 uticao je na sve aspekte našeg života. Sa zatvorenim školama i nametnutim zaključavanjima, mnoga deca i mladi sve vreme provode kod kuće.
Pristup internetu danas pruža velike mogućnosti za učenje, igranje i druženje sa prijateljima ili  vršnjacima, kao i pristup informacijama.
Iz tog razloga je internet izuzetno važan za decu i mlade.
Deca danas provode više vremena na interentu nego obično.
Međutim, previše vremena utrošenog ispred ekrana nosi i rizike o kojima skoro da u našoj javnosti nema ni reči.

Ovde ćemo nabrojati primere zbog koji postoji velika verovatnoća da će dete biti uzneireno, a da se sipmtomi ne primete odmah.

Seksualno zlostavljanje na mreži: Mogu im se obratiti stranci ili ljudi koje poznaju i koji imaju seksualni interes za njih. Možda će im biti poslat seksualni sadržaj ili će biti zatraženo da podele svoje slike i video zapise sa seksualnim sadržajem. Odrasli mogu sa njima uspostaviti vezu sa namerom da ih seksualno zlostavljaju (takozvano „doterivanje“).

Cyberbullying (tzv.Elektronsko malteretiranje)
Deca mogu biti predmet zlonamernih komentara, poruka i postova o njima. Mogu biti izostavljeni iz društvenih grupa na mreži. Ovo može povećati stres i osećaj izolacije, a takođe i oni sami mogu da se bave maltretiranjem drugih na mreži.

Ponašanje rizika na mreži.
Fizičko distanciranje i nedostatak licem u lice interakcije sa prijateljima i partnerima mogu dovesti do toga da rizikuju ili rade stvari koje inače ne bi činili na mreži – na primer, sekstingom (slanjem seksualno eksplicitnih poruka) i deljenjem golih i seksualnih fotografija i video zapisa. Tada njihovu sliku mogu deliti i drugi bez njihovog pristanka. Rizikuju iznudu, osvetu za pornografiju, uznemiravanje i ponižavanje. Slanje i primanje sadržaja takođe mogu rizikovati krivične posledice.

Potencijalno štetan sadržaj.
To uključuje pristup, slanje i deljenje štetnih sadržaja kao što su: podsticanje na samoubistvo i samopovređivanje;
nasilni ili ksenofobični sadržaj; i marketing koji nije prikladan za decu. Takođe mogu biti izloženi pogrešnim informacijama o COVID-19, što ih može učiniti plašljivijima, zabrinutijima ili zbunjenijim u vezi sa svojim svetom.

Dečija privatnost takođe može biti u većem riziku.
Mnoge aplikacije, uključujući one koje škole mogu tražiti od vašeg deteta, mogu predstavljati rizik po privatnost za korisnike i mogu dovesti do ugrožavanja njihovih podataka ili do ličnih podataka i podataka koji se obično ne mogu deliti na mreži, pa će im se lako pristupiti i iskorišćen.

Dečija privatnost takođe može biti u većem riziku.
Mnoge aplikacije, uključujući one koje škole mogu tražiti od vašeg deteta, mogu predstavljati rizik po privatnost za korisnike i dovesti do ugrožavanja njihovih podataka ili do ličnih podataka i podataka koji se obično ne mogu deliti na mreži, pa će im se lako pristupiti i iskorišćen.

Ovi rizici ne potiču samo od stranaca, već i od ljudi koje već poznaju na mreži ili van nje.

Iako će deca i mladi bez sumnje provoditi više vremena na mreži, imajte na umu da nije sve vreme provedeno na mreži, ispred ekrana, isto . Biće vam gotovo nemoguće da sprečite dete da duže boravi na internet mreži, kada vidimo da ima malo drugih mogućnosti da izađe iz kuće.
Ako na decu mislimo, ne toliko kao da su opsednuta tehnologijom, već da su oduševljena mogućnostima koje tehnologija nudi, onda smo u boljoj poziciji da razmišljamo o tome kako upravljati vremenom koje deca provode na internetu.

Ispod su navedeni neki od saveta koji vam mogu pomoći da zaštitite decu tokom njihovog onlajn boravka..

1.Dogovorite se kao porodica oko granica i očekivanja: Dodatno vreme na interentu ne znači beskonačno vreme na mreži. Razgovarajte i dogovorite se o tome koliko vremena deca treba da provode na mreži, koliko dugo mogu da igraju igrice, koliko dugo mogu da provode u ćaskanju i koliko dugo bi trebalo da provedu radeći zadatake ili pratiti nastavu. Takođe se može uvesti porodično pravilo da nema korišćenja uređaja za ručkom, večerom (za roditelje ili decu!) Ili korišćenje uređaja u nekom vremenskom intervalu.

2.Razgovarajte sa svojim detetom o bezbednosti na mreži: Sada je važna prilika da se uključite i komunicirate sa detetom o tome šta radi na internetu. Možete prvo o tome da li su  bezbedne i uzrastu prilagođene platforme koje dete ili deca koriste. Sajtovi i društvene mreže i koraci koji se  preduzimaju da bi njihov boravak onlaj bio bezbedan.
Zapamtite, kada razgovarate sa detetom o njegovom vremenu na interentu, uvek budite pozitivni i budite otvoreni.
Pitajte ih da li su zabrinuti zbog nečega i pokažite im da ste dostupni za slušanje i zbog njihovih onlajn prijatelja. Podjednako je važno znati i razumeti, da mnoga ista ponašanja i faktori koji decu čine bezbednom van mreže mogu pomoći deci u bezbednosti i na mreži.

3.Razumevanje i podsticanje pozitivnih društvenih vrednosti, poštovanja, empatije, dobre komunikacije i rešavanja sukoba, svi mogu pomoći deci u zaštiti na mreži, a to su stvari o kojima roditeljima nisu potrebne tehnološke veštine da bi razgovarali sa detetom.
Razgovarajte sa svojim detetom o tome kako njihove radnje i ponašanja na internetu mogu uticati na druge ljude i kako ponašanje drugih može uticati na njih.

4. Svakako bi bilo dobro da se upoznajte se sa sigurnosnim alatima.
Tu spadaju opcija sigurne pretrage koju većina pregledača i uobičajeni pretraživači imaju (obično u meniju „ Podešavanja“ ) i roditeljski nadzor na uređajima, posebno za mlađu decu – korisni alati za zaštitu dece na Facebook-u, kao i ideje za razgovor svojoj deci o tome da budu dobri građani na mreži i grade svoje veštine.
Održavanje podataka i privatnosti vašeg deteta u različitim veb pregledačima možete pronaći ovde ; a na nalozima društvenih medija koje vaša deca mogu koristiti, kao što su Instagram, Tik Tok, Snapchat i drugi, dostupni su ovde .

5.Saznajte gde možete potražiti pomoć za vas i za vaše dete.
Važno je da primetite znake da je vaše dete uznemireno zbog nečega na internetu. Zato postoji Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu.
Takođe, postoji vodič i za roditelje kao i za decu na istom portalu.
Na sledećem linku možete dobiti savete iz oblasti bezbednosti na internetu ili prijavu ugrožavanja bezbednosti dece na internetu.

6.Pronađite pouzdane ljude u okruženju, bilo odrasle ili vršnjake, sa kojima vaše dete može da razgovara : što pre prihvatite da detetu nije baš uvek najprijatnije da razgovara sa vama o nekim stvarima sa kojima se sreće na internetu. Zato možda može da se otvori nekom vašem zajedničkom prijatelju ili nekom iz porodice ili nekome od vrešnjaka.

7.Razumevanje rizika od privatnosti: Obavezno obratite pažnju na kameru na računaru ili laptopu i u koje vreme i zbog čega je uključena. Gledajte da zbog privatnosti deteta, a i bezbednosti ona bude isključena ukoliko primetite neobično ponašanje deteta. Nemojte napadati dete, ako niste sigurni šta se dešava, jer će se dete zatvoriti u sebe i vrlo teško ćete doći do informacije. Pristupite svemu uz osmeh i normalan razgovor, jer će vam se dete tako brže poveriti.

8.Poštujte privatnost svoje dece na mreži: deljenje porodičnih slika i ličnih priča koje se odnose na zaključavanje i srodne izazove putem društvenih mreža često je način da ostanete povezani, pronađete humor i potražite utehu. Međutim, pripazite da prilikom deljenja sopstvenih priča i fotografija ne delite fotografije koje mogu ugroziti vaše dete ili uticati na njegovu privatnost i zaštitu.

9.Igrajte se sa decom – na mreži!: Ne mislite na igre na mreži kao na zabavu samo za decu. Ovo takođe nudi mogućnosti za igranje igara sa detetom, samo na internetu. Postoji mnoštvo porodičnih bezbednih aplikacija. Važno je da pronađete vremena i za bavljenje rekreacijom van intereneta. U današnje vreme zaključavanja i Kovid virusom, veoma su važne aktivnostima sa decom u prirodi.

10.Konačno, budite aktivni učesnik u razgovoru sa decom tokom ovog perioda . Internet nudi mnogo mogućnosti za decu, pre svega na intelektualnom nivou, ali nemojte nikako zanemariti fizičke aktivnosti deteta van interneta. Druženje u prirodi, čitanje knjiga, igranje zajedničkih društvenih igara, jer u ovom periodu je veoma važno da dete može da se oseća sigurno i zaštićeno u svom domu.

Ovi jednostavni koraci mogu doprineti zdravom i srećnom odnosu u vezi sa upotrebom tehnologije između vas i vaše dece dugo nakon završetka COVID-19.
Nadamo se da neće trajati dugo!

Napišite komentar