Sajber bezbednost

Zaštita dece na internetu: Saveti, resursi i besplatni softveri

Zaštita dece na internetu

Internet je postao neizostavan deo svakodnevnog života, a korišćenje interneta od strane dece je sve više prisutno. Iako internet donosi mnoge prednosti, postoje i opasnosti koje se tiču zaštite dece.
Kao roditelji i staratelji, važno je da budemo svesni ovih opasnosti i da preduzmemo odgovarajuće mere zaštite.
Saznajte kako da zaštitite vaše dete od opasnosti na internetu. Pročitajte naš članak o zaštiti dece i saznajte kako da se suočite sa cyberbullying-om, online grooming-om i pristupom neprimerenom sadržaju.
Pronađite besplatne softvere i savete za bezbedno korišćenje interneta.

Šta je internet i kako ga deca koriste

Internet je globalna mreža računara koja omogućava razmenu informacija i komunikaciju.
Deca ga koriste za različite svrhe, kao što su igranje igrica, gledanje videa, čitanje knjiga i sl.
Međutim, postoji i rizik od neželjene interakcije sa drugim korisnicima interneta.

Koje su opasnosti za decu na internetu

Postoje različite opasnosti za decu na internetu, kao što su cyberbullying, pristup neprimerenom sadržaju, online grooming, i druge.
Ove opasnosti mogu imati ozbiljne posledice po mentalno i fizičko zdravlje dece.

Kako možemo da zaštitimo decu na internetu

Postoji nekoliko koraka koji se mogu preduzeti kako bi se zaštitila deca na internetu.
Prvi korak je da se otvori dijalog sa decom o tome kako se ponašati na internetu i šta je primereno a šta ne.
Takođe, postoji softver koji može da filtrira neželjeni sadržaj i da ograniči vreme koje deca provode na internetu.

Kako da otkrijemo da je dete izloženo opasnostima na internetu

Postoji nekoliko znakova koji mogu da ukažu na to da je dete izloženo opasnostima na internetu.
To može da uključuje promenu u ponašanju, kao što je gubitak interesovanja za druge aktivnosti ili promena u raspoloženju.
Takođe, dete može da pokazuje interesovanje za sadržaj koji nije primeren njegovom uzrastu.

Kako da se suočimo sa cyberbullying (sajberbuling)

Cyberbullying je vrsta nasilja na internetu koje se odnosi na verbalno ili fizičko nasilje preko elektronskih medija.
To može da uključuje ponižavanje, pretnje, objavljivanje neželjenih slika ili informacija i druge vrste nasilja.

Kako da prepoznamo cyberbullying (sajberbuling)

Postoji nekoliko znakova koji mogu da ukažu na cyberbullying. To može da uključuje promenu u ponašanju.
Ukoliko dete postaje depresivno, povučeno u sebe ili pokazuje gubitak interesovanja za druge aktivnosti vreme je za razgovor.
Takođe, dete može da pokazuje strah od odlaska u školu ili da izbegava korišćenje interneta.

Kako da reagujemo na cyberbullying

Kada otkrijemo da je dete izloženo cyberbullying-u, važno je da reagujemo odmah.
To može da uključuje kontaktiranje škole ili drugih institucija koje se bave zaštitom dece, kao i razgovor sa decom o tome kako da se nose sa situacijom.

Kako da podstaknemo decu da se otvore u razgovoru

Da bismo zaštitili decu od opasnosti na internetu, važno je da imamo otvoren dijalog sa njima.
To podrazumeva da ih ohrabrujemo da se otvore i da nam se obrate u slučaju da se suoče sa nekim problemom ili neprijatnošću na internetu.

Kako da se suočimo sa online grooming

Online grooming je proces kojim se deca uvlače u kontakt sa odraslima sa lošim namerama.
To može da uključuje pokušaj da se stupi u vezu sa decom putem interneta ili da se deca nađu u neprijatnoj situaciji.

Kako da prepoznamo online grooming

Postoji nekoliko znakova koji mogu da ukažu na online grooming.
Ključno je da primetite promenu u ponašanju, kao što je gubitak interesovanja za druge oko sebe, za svakodnevne aktivnosti ili iznenadno skirvanje telefona.
Takođe, dete može da pokazuje interesovanje za sadržaj koji nije primeren njegovom uzrastu.

Kako da reagujemo na online grooming

Kada otkrijemo da je dete izloženo online grooming-u, važno je da reagujemo odmah.
To može da uključuje kontaktiranje odgovarajućih institucija, kao što su policija ili centri za zaštitu dece, kao i razgovor sa decom o tome kako da se nose sa situacijom.

Kako da podstaknemo decu na bezbedno korišćenje interneta

Da bismo podstakli decu na bezbedno korišćenje interneta, važno je da im pružimo odgovarajuće alate i resurse.
To može da uključuje edukaciju o bezbednom korišćenju interneta, kao i pružanje podrške i saveta u slučaju da se suoče sa problemima.

Zašto je važno da se bavimo zaštitom dece na internetu

Zaštita dece na internetu je važna zato što internet predstavlja sve veći deo svakodnevnog života dece.
Ako ne preduzmemo odgovarajuće mere zaštite, deca mogu da se suoče sa različitim opasnostima, što može da ima negativan uticaj na njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

Mere predostrožnosti i saveti

 • Razumevanje online opasnosti
  Važno je da razumete šta su one. Ova opasnosti mogu biti cyberbullying, online predatori, kriminalna dela, nasilni sadržaji, nedozvoljena upotreba ličnih informacija.
 • Razgovarajte sa decom o online opasnostima
  Jedna od najvažnijih stvari koju možete da uradite kako biste zaštitili decu od online opasnosti je da razgovarate sa njima o tome. Dajte im primere online opasnosti i objasnite im kako da se zaštite od njih.
 • Postavite pravila za online ponašanje
  Drugi važan korak u zaštiti dece od online opasnosti je postavljanje pravila za online ponašanje.
  Ova pravila treba da obuhvataju stvari kao što su korišćenje društvenih mreža, upotreba video igara i gledanje video sadržaja.
 • Kontrolišite pristup internetu
  Kontrolisanjem pristupa internetu možete da ograničite decu od pristupa sadržajima koji su neprimereni za njihovu dob.
  Postoji mnogo softvera za kontrolu roditelja koji vam omogućavaju da kontrolišete šta deca mogu da pristupe na internetu.
 • Koristite filtere za pretragu
  Filteri za pretragu su još jedan odličan način za zaštitu dece od online opasnosti.
  Ovi filteri vam omogućavaju da blokirate određene reči i fraze sa kojima deca ne bi trebalo da se susretnu na internetu.
 • Upoznajte se sa društvenim mrežama koje deca koriste
  Da biste zaštitili decu od online opasnosti, važno je da se upoznate sa društvenim mrežama koje oni koriste.
  Za svaku društvenu mrežu postoji nivo privatnosti koji možete da podesite, i važno je da to uradite kako biste zaštitili decu od cyberbullying-a i drugih opasnosti. 
 • Naučite decu o sigurnom deljenju informacija
  Deca često ne razumeju koliko lične informacije treba da dele sa drugima na internetu.
  Naučite ih o važnosti čuvanja privatnosti i sigurnom deljenju informacija, kao i o tome da ne dele lične informacije sa nepoznatim ljudima.
 • Pazite na online aktivnosti dece
  Pratite online aktivnosti dece i obratite pažnju na bilo kakve promene u ponašanju ili raspoloženju.
  Kao što smo gore naveli ovo može da ukaže na prisustvo cyberbullying-a ili online grooming-a.
 • Uključite se u online aktivnosti dece
  Uključite se u online aktivnosti dece i pomozite im da se zabave i uče na internetu.
  Ovo će vam omogućiti da bolje razumete šta deca rade na internetu i da ih bolje zaštitite.
 • Koristite alate za monitoring roditelja
  Na tržištu postoji mnogo alata za monitoring roditelja koji vam omogućavaju da pratite online aktivnosti dece, da postavljate pravila i da blokirate neželjene sajtove.
  Ovakvi alati su odličan način da zaštitite decu od online opasnosti.
 • Podesite privatnost profila na društvenim mrežama
  Jedna od najboljih praksi za zaštitu dece na internetu je da podesite privatnost profila na društvenim mrežama. Ovo će ograničiti koje informacije su dostupne nepoznatim ljudima i smanjiti rizik od cyberbullying-a i online predatora.
 • Uključite sigurnosne opcije na uređajima
  Dobra praksa je da uključite sigurnosne opcije na uređajima koje deca koriste za pristup internetu, kao što su filteri za pretragu i kontrola roditelja. Ovo će ograničiti pristup neprimerenim sadržajima i pomoći u zaštiti dece od online opasnosti.
 • Edukujte decu o rizicima i kako da se štite
  Dobra praksa je da edukujete decu o rizicima na internetu i kako da se štite od njih.
  Objasnite im važnost čuvanja privatnosti i sigurnog deljenja informacija, kao i kako da prepoznaju i reaguju na cyberbullying i onlajn predatore.
 • Pazite da se ne ugroze prava deteta
  Izuzetno je važno da se pridržavate pravila i zakona koji se odnose na zaštitu dece na internetu, kako biste sprečili da se ugroze prava dece.
  To uključuje poštovanje njihovog prava na privatnost i slobodu izražavanja, kao i poštovanje svih zakona o zaštiti dece na internetu.

Softveri i aplikacije za roditelje

Evo nekoliko linkova besplatnih softvera za filtriranje sadržaja koji vam omogućavaju da filtiriate ili blokirate pristup neželjenim sajtovima i sadržajima:

 1. K9 Web Protection: https://www1.k9webprotection.com/
 2. OpenDNS Family Shield: https://www.opendns.com/home-internet-security/parental-controls/
 3. Norton Family: https://www.norton.com/family
 4. ESET Parental Control: https://www.eset.com/int/parental-control/
 5. Qustodio: https://www.qustodio.com/en/
 6. Screen Time: https://www.screentimelabs.com/
 7. CyberPatrol: https://www.cyberpatrol.com/
 8. ContentWatch Net Nanny: https://www.netnanny.com/
 9. SafeEyes: https://www.internetsafety.com/
 10. HomeGuard: https://www.veridium.net/homeguard-parental-control-software/Napomena:
  Ova lista je samo jedan od predloga i postoje mnogi drugi besplatni softveri za filtriranje sadržaja, kao i plaćeni softveri koji se mogu koristiti za zaštitu dece na internetu.
  Pre nego što se odlučite za neki od ovih softvera, preporučuje se da pročitate recenzije i istražite funkcionalnosti svakog softvera kako biste se uverili da je on odgovarajući za vaše potrebe.

Zaključak

Zaštita dece na internetu je važna za njihovo zdravlje i dobrobit.
Kao roditelji i staratelji, važno je da budemo svesni opasnosti koje postoje i da preduzmemo odgovarajuće mere zaštite.
To može da uključuje otvoren dijalog sa decom, korišćenje softvera za filtriranje sadržaja, kao i podsticanje bezbednog korišćenja interneta.
U krajnjoj liniji, zaštita dece od opasnosti na internetu zahteva trud i angažovanje roditelja.
Važno je da razumete opasnosti i da se angažujete u procesu zaštite svoje dece od svih onlajn opasnosti.

Napišite komentar