Sajber bezbednost

Šta je sajber bezbednost?

Sajber bezbednost je oblast koja se bavi zaštitom računara, mreža, programa i podataka od neželjenih ili štetnih radnji. Ovo uključuje mere za zaštitu od hakerskih napada, distirbuciju malvera, neovlašćenog pristupa i drugih vrsta sajber pretnji.

Oblast koju pokriva sajber bezbednosti je veoma važna zbog sve veće zavisnosti od tehnologije u savremenom svetu.
Mnoge organizacije, od malih preduzeća do velikih korporacija, zavise od računara i računarskih mreža za svoj rad, pa su tako i izložene sajber pretnjama koje mogu dovesti do gubitka podataka, finansijskih gubitaka i vrlo loše reputacije.

Postoji mnogo knjiga koje se bave sajber bezbednošću i pružaju detaljan pregled ove oblasti. Ovde su navedene neke od njih u kojima možete naći prave primere iz realnog sveta i relanih napada kao i same odbrane.

Knjiga „Cyber Threat Hunting“ autora Nadema Al Fardana je jedna od takvih knjiga.
Pruža detaljan pregled o sajber bezbednosti i pruža praktične savete za zaštitu od sajber pretnji.

Druga knjiga koja se bavi sajber bezbednošću je „Enterprise Cybersecurity in Digital Business“ autora Ariela Evansa.
Ova knjiga je namenjena svima koji se se bave odbranom sistema u kompanijama.
Knjiga pruža jasan pregled sajber bezbednosti, uključujući informacije o različitim vrstama sajber pretnji i merama zaštite od njih.

Još jedna važna knjiga je „Ethical Hacking“ od Danijela Grahama.
Ova knjiga je fokusira na objašnjenju etičkog hakovanja, kao i na odbrani sistema, odnosno kontranapadima.
Takođe, knjiga sadrži veliki broj primera korišćenja raznih alata za pen-testing.

Knjiga Tomasa Kranca „Making Sense of Cybersecurity“ je sveobuhvatan vodič za sajber bezbednost i pruža praktične savete za zaštitu od sajber pretnji. Knjiga počinje osnovama sajber bezbednosti, uključujući definicije pojmova i kategorizaciju sajber pretnji.

Sadržaj je fokusiran na različite vrste sajber pretnji, uključujući hakovanje, malver, neovlašćeni pristup i druge vrste sajber pretnji.
Knjiga takođe objašnjava različite vrste bezbednosnih mera, uključujući zaštitne zidove (firewall-e), antivirusne programe i druge bezbednosne alate.

Mora se imati umu da sajber bezbednost nije statična oblast i da se sajber pretnje i zaštite konstantno menjaju. Veoma je važno da prođete obuku, ali i da se obrazujete i budete u toku sa novostima u ovoj oblasti kako biste mogli da preduzmete odgovarajuće mere zaštite.
Takođe je važno da se pridržavate bezbednosnih standarda i procedura vaše organizacije ili preduzeća kako biste sprečili sajber pretnje i osigurali bezbednost vaših podataka i sistema.

Sajber bezbednost

Šta je sajber pretnja ?

Jedan od koncepata u sajber bezbednosti je „sajber pretnja”. Sajber pretnja je svaka radnja ili događaj koji predstavlja potencijalnu opasnost za računare, mreže, programe ili podatke. Sajber pretnje mogu biti različitih tipova, uključujući hakerske napade, distirbuciju malvera, neovlašćeni pristup mrežama i bazama podataka, kao i druge vrste sajber pretnji.

Kategorizacija sajber pretnji se odnosi na podelu sajber pretnji u različite kategorije.
Ova podela pomaže da se razumeju različite vrste sajber pretnji i da se preduzmu odgovarajuće mere zaštite.

Neki od načina na koje se sajber pretnje mogu kategorisati su:

Po tipu:
Sajber pretnje se mogu podeliti po tipu, uključujući hakerske napade, malver, neovlašćeni pristup i druge vrste sajber pretnji.

Po izvoru:
Sajber pretnje se mogu podeliti po izvoru, uključujući međunarodni, unutrašnji i spoljni. Unutrašnje sajber pretnje su one koje dolaze iz organizacije, dok su spoljne sajber pretnje one koje dolaze spolja ili iz mežunarodnih okvira.

Prema nivou pretnje:
Sajber pretnje se mogu podeliti po nivou pretnje, uključujući nizak, srednji i visok. Ovo se odnosi na nivo opasnosti koju sajber pretnja predstavlja za organizaciju.

Po meti:
Sajber pretnje se mogu podeliti po meti, uključujući finansijske, političke, sabotažne i druge vrste ciljeva. To se odnosi na razloge zbog kojih se iniciraju sajber pretnje.

Ukratko, definicije pojmova i kategorizacija sajber pretnji važni su za razumevanje sajber bezbednosti i za preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera. One pomažu da se razumeju različite vrste sajber pretnji i da se preduzmu odgovarajuće zaštitne mere protiv njih.

Da bi se osigurala sajber bezbednost, mora se preduzeti nekoliko mera.

Jedna od najvažnijih mera je instaliranje i redovno ažuriranje bezbednosnih alata, kao što su zaštitni zidovi, antivirusni programi i drugi alati za zaštitu od sajber pretnji. Ovi alati pomažu u sprečavanju sajber pretnji i čuvaju računare i mreže bezbednim.

Druga važna mera je održavanje bezbednosnih standarda i procedura. Ovo uključuje kreiranje bezbednosnih politika i procedura, kao i obuku zaposlenih o sajber bezbednosti. Ovo pomaže da se osigura da se svi zaposleni pridržavaju bezbednosnih standarda i spreči neovlašćeni pristup ili druge sajber pretnje.

Treća važna mera je planiranje budućih sajber pretnji. Ovo uključuje kreiranje plana odgovora na sajber incidente i pripremu za potencijalne sajber pretnje. Ovo pomaže organizaciji da brže reaguje na sajber incidente i spreči štetu nastalu od sajber napada.

Četvrta važna mera je redovno ažuriranje bezbednosne dokumentacije. Ovo uključuje vođenje evidencije o bezbednosnim incidentima i zaštitnim merama, kao i redovno ažuriranje bezbednosne dokumentacije. Ovo pomaže organizaciji da se bolje prilagodi budućim sajber pretnjama i da spreči štetu od sajber pretnji.

Ukratko, sajber bezbednost zahteva mere kao što su instaliranje i ažuriranje bezbednosnih alata, održavanje bezbednosnih standarda i procedura, planiranje budućih sajber pretnji i redovno ažuriranje bezbednosne dokumentacije. Ovakve mere pomažu da se obezbedi bezbednost računara, mreža, programa i podataka od sajber pretnji.

Napišite komentar