E-Poslovanje

Inovacije PetroSolar pametnih klupa menjaju naše okruženje

 

Dobro je poznato da inovacije svakoj državi donose napredak i prosperitet za njene građane. Pogotovu ako te inovacije sadrže razne dobre elemente od kojih će građani imati višestruku koristi.
Takav tehnološki razvoj i inovaciju je upravo pokrenula firma iz Novog Sada Petro Mont sa svojim proizvodnim programom PetroSOLAR.
U daljem tekstu ćete videti tri tehnološke inovacije, koje u sebi sadrže potrebne elemente za očuvanje životne sredine, kao i poseban značaj na pojačanoj bezbednosti dece i ljudi u saobraćaju.

Razvoj ovih inovacija su pokrenuli domaći inženjeri kompanije Petro Mont na čelu sa autorom i dizajnerom Lazarom Jošanovim.

U daljem tekstu ćete videti kako su uspeli da naprave proizvode koji će po svemu sudeći potpuno izmeniti naše okruženje na lep i jednistven način.

Od kada posluje Petro Mont i gde se nalazite ?

Kompanija Petro-mont postoji već 30 godina i pored svoje osnovne delatnosti projektovanja i izvođenja termotehničkih instalacija, godinama se bavi projektovanjem i izvođenjem čeličnih konstrukcija i čelične bravarije.
Već treću godinu za redom proizvodimo klasična autobuska stajališta za Suboticu, a ove 2016. godine ćemo proizvesti i montirati 60 klasičnih autobuskih stajališta za grad Beograd.

Kakva su vam bila očekivanja u početku?

Od samog starta očekivanja za PetroSOLAR proizvodni program su izuzetno visoka u svakom smislu, obzirom da smo se tokom celog razvojna PetroSOLAR proizvoda trudili da finalni proizvodi budu prvenstveno funkcionalni za upotrebu, jednostavni za montažu, da svojim kvalitetom i ugrađenim komponentama zadovolje najviše svetske standarde i uz sve navedeno da budu vizuelno atraktivni.
Drugim rečima da izgledaju odlično i da svako poželi da ih koristi i ima u blizini.

Kako ste došli na ideju o PetroSOLAR proizvodima ?

Ideja se rodila iz potrebe za novim proizvodom koji bi bio značajan iskorak u dosadašnjem poslovanju.
Autor i idejni tvorac PetroSOLAR proizvoda je Lazar Josanov a kompletan razvoj PetroSOLAR proizvoda izveo je tim domaćih inženjera kompanije Petro-mont, na čelu sa autorom projekta.
Razvili smo tri PetroSOLAR proizvoda:

1. Pametni Reklamni Totem namenjeni za instalaciju na najrazličitijim lokacijama u gradu ili van njega. Svaki Totem poseduje sopstvenu rasvetu i energetski je nezavisan, jer se napaja zelenom energijom, putem Solarnih panela. Osnovna namena im je da korisnicima obezbedi BESPLATNO punjenje mobilnih uređaja, a opciono Wi-Fi signal kao i pružanje reklamno – turističkih informacije o lokaciji gde se nalaze ili atrakcijama u blizini.

Inovacije PetroSolar pametnih klupa menjaju naše okruženje

2. Pametne KLUPE su namenjene postavljanju u parkovima i ostalim gradskim ili van gradskim lokacijama kao što su; Šetališta, Izletišta, Skijališta, Plaže, Parkinzi i stajalista na Auto-putevima…itd.
Klupe su opremljene solarnim foto naponskim ćelijama i poseduju sopstvenu rasvetu, koja tokom noći može da služi kao glavna Javna rasveta npr; pešačkih staza i sl.
Svaka klupa poseduje punjače za besplatno punjenje mobilnih uređaja, a opciono se može se integrisati i Wi-Fi HotSpot, kao i brojne druge aplikacije koje mogu da prate trenutnu temperaturu vazduha, vlažnost, zagađenost,… (postoji više modela klupa).

Inovacije PetroSolar pametnih klupa menjaju naše okruženje

3. Pametna Autobuska stajališta, za osnovu imaju PetroSOLAR totem oko koga se konstrukcijski integrišu elementi, koji sačinjavaju autobusko stajalište (bočni i zadnji elementi kao i krov).
U zavisnosti od želje i potrebe investitora i bočni i zadnji elementi mogu da budu izvedeni od više različitih vrsta materijala ili kao reklamni panoi sa integrisanom rasvetom, roto sistemima za reklame.

Inovacije PetroSolar pametnih klupa menjaju naše okruženjeU zavisnosti od mesta lokacije i broja putnika, s obzirom na modularni sistem, stajališta mogu da budu jednostavno uvećana ili smanjena kako bi prihvatila odgovarajući broj putnika.

Kao posebna nadogradnja, ova autobuska stajališta su u mogućnosti da budu umrežena u jedinstvenom gradskom BUS STOP sistemu, koji može da prati i pruža obaveštenja o autobuskim linijama, očekivanim vremenima dolaska autobusa, a kao opcija postoji i mogućnost instaliranja kinetičkih podnih ploča.
Ove ploče generišu električnu energiju koju proizvode koraci pešaka koji prolaze. Energija se potom skladišti u baterije da bi se koristila za samoosvetljenje stajališta i napajanje punjača za mobilne, WiFi rutere.

Možete li nam objasniti kako u suštini rade PetroSolar proizvodni elementi?

Osnova PetroSOLAR proizvoda je totem koji sadrži solarni panel, pripadajuću instalaciju i dodatne elemente, sa osnovnom namenom da korisnicima obezbedi besplatno punjenje mobilnih uređaja, a opciono Wi-Fi signal kao i pružanje reklamno – turističkih informacija o lokaciji gde se nalaze ili atrakcijama u blizini.
Takođe, u Osnovnoj varijanti svi PetroSOLAR proizvodi poseduju integrisanu sopstvenu rasvetu – koja se u posebnim slučajevima moze koristiti i kao glavna Javna rasveta npr Izletišta, Šetališta, Parking prostora – odmorišta…

Zahvaljujući primeni zelene energije i energetskoj nezavisnosti, jednostavnosti dizajna i širokoj funkcionalnosti koja je u mogućnosti da integriše brojne dodatne elemente u zavisnosti od želje investitora, ova rešenja montiraju se brzo i jednostavno na bilo koju željenu lokaciju u gradskoj ili vangradskoj sredini.
Mogu da se nađu u parkovima, skijalištima, šetalištima, plažama, otvorenim parking prostorima ili pak zaštićenim prirodnim područjima, kao što su nacionalni parkovi.

Kompletan rad kompanije Petro-mont kao i procesi proizvodnje su usaglašeni sa međunarodnim ISO standardima o Zaštiti i očuvanju životne sredine, a izrada Totema-kućišta – usaglašena sa ISO 3834-2 standardom.

Da li postoji mogućnost izvoza vašeg proizvoda u inostranstvo?

Da, kompletan proizvodni program je namenjen kako domaćem tako i inostranom tržištu, zbog čega nam je od samog starta prioritet bio razvijanje prvenstveno kvalitetnog i visoko efikasnog proizvoda po konkurentoj ceni.

Možete li nam reći kakva je opšta korist vašeg proizvoda za građane Srbije?

Tri ključne prednosti instaliranja PetroSOLAR proizvoda su:
1. Povećanje Bezbednosti u gradskim & van gradskim i neosvetljenim sredinama
2. Unapređenje kvaliteta života, zadovoljenjem konstantne potrebe za Internetom i dodatnom energijom za mobilne uređaje
3. Povećana interakcija sa mobilijarom – doprinosi efikasnijem prenošenju reklamno-informativnih poruka

Ostale BITNE prednosti PetroSOLAR proizvoda;

  • Unapređenje imidža lokacije atraktivnim i visoko funkcionalnim mobilijarom
  • Primena Zelene energije iz obnovljivih izvora.
  • Ušteda klasičnih energenata primenom obnovljivih izvora energije.
  • Smanjenje troškova potrošnje javne električne energije.
  • Povećana briga bezbednosti u saobraćaju primenom stajališta & totema u vangradskim sredinama.
  • Povećana briga i sigurnost dece putnika što je u vangradskim sredinama od izuzetne važnosti, kao i za sva stajališta van naseljenih mesta. Činjenicu je da se napajaju putem solarne energije i da nije potrebno dovlačiti nikakve zemne instalacije struje..

Inovacije PetroSolar pametnih klupa menjaju naše okruženje

Kad možemo da očekujemo da vidmo prve solarne klupe, toteme I stajališta kod nas kod nas?

Sigurni smo da ćemo vrlo brzo zaključiti prve ugovore.
S obzirom na vizuelnu atraktivnost proizvoda, da zadovoljava konstantnu potrebu za internetom i dodatnom električnom energijom za mobilne uređaje, kao i da se napaja energijom iz obnovljivih izvora, uvereni smo da će postati veoma atraktivni, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu

Da li se vaš posao uklapa u današnje poslovanje na Internetu?

Da naravno, pored ostvarivanja kontakata i promocije proizvoda ka celokupnom svetskom tržištu, kompletna komunikacija sa klijentima se odvija elektronski.

Da li vam društvene mreže pomažu u poslovanju i u kojoj meri? Koje društvene mreže koristite?

Komunikacija sa tržištem je danas nezamisliva bez Socijalnih mreža i sve je veća tendencija razvoja poslovanja u svakom smislu te reči preko Interneta.
U zavisnosti od proizvoda i tržišta kome se obraćamo biramo i modele i načine komunikacije preko određenih Socijalnih mreža FB, Twitter i Google +.

Da li imate vebsajt ili prodavnicu online?

Današnje poslovanje i generalno postojanje jedne kompanije ne može se zamisliti bez web site-a koji predstavlja svojevrsnu Ličnu kartu i Pasoš preduzeća – kao i ulaznicu na globalnu tržišnu utakmicu.

Šta biste preporučili mladim preduzetnicima ?

Mladim preduzetnicima bih preporučio prvenstveno da ulažu u sebe, da kontinualno grade i nadograđuju svoje znanje iz oblasti kojima se bave. Da prate svetske trendove i da nikada ne odustaju od svojih želja i ciljeva što će neminovno rezultirati uspesima na mnogim životnim poljima.

Šta je po vama važnije dobra reklama ili dobar proizvod ?

Najbolja reklama je dobar proizvod – Ovo zvuči veoma jednostavno ali je u suštini izuzetno kompleksno.
Da bi proizvod bio dobar od mora da integriše mnoge činioce (nabrojaćemo samo neke: Potreba koju zadovoljavaju, vrednost koju korisnik dobija njegovom primenom, Kvalitet izrade, Vreme trajanja, Mogućnost kvarova kao i rok, cena i vreme njihovog otklanjanja, Podrška proizvođača, odnos cene i kvaliteta, Vizuelni utisak,…) koji takođe moraju da budu dobri.

Najbolja reklama i dobar proizvod su kao Rubikova kocka – tek kada složimo sve strane možemo da razmišljamo o sledećem koraku – prodaji.

Nadamo se iskreno da će ovaj tekst ohrabriti mnoge da započnu realizaciju svojih ideja i kod nas, a ne samo u inostranstvu.

 

Napišite komentar