Sajber bezbednost

Trenutna privatnost uz TOR Privoxy i Docker

Trenutna privatnost uz TOR Privoxy i Docker

Danas je privatnost više nego ugrožena i skoro da niko ne priča o tome kako se zaštiti i koje alate koristiti kako se naši podaci ne bi našli na neželjenim mestima.
Jedan od načina jeste da napravimo sopstveni mali sistem privatnosti, bar dok pretražujemo internet.
Ovde ćemo videti jedan postupak kako da napravimo pomoću Docker kontejner instant-privatnost, koji možete pokrenuti za par minuta, a isto tako i isključiti za sekundu.

Dakle, postoji Docker kontejner linuxconfig/instantprivacy  koji možete primeniti za trenutnu privatnost.
U kombinaciji se koristi TOR (mreža anonimnosti) i Privoxy (web proxy koji ne kešira) za pružanje trenutne privatnosti i zasnovan je na GNU/Linuk Debian 11 Bullseye.

U ovom vodiču ćemo objasniti kako se Tor i Privoxy kombinuju kako bi vaše pretraživanje interneta učinili privatnim, a i kako preuzeti i pokrenuti ovaj Docker kontejner za trenutnu privatnost.

Šta je Tor?

Tor je besplatan softver koji omogućava anonimnu komunikaciju. Naziv je akronim izveden iz originalnog naziva softverskog projekta The Onion Router.
Tor usmerava internet saobraćaj kroz besplatnu, svetsku, volontersku mrežu koja se sastoji od više od šest hiljada releja da bi sakrio lokaciju i upotrebu od strane  korisnika od bilo koga ko sprovodi nadzor mreže ili analizu saobraćaja.
Korišćenjem Tor-a otežava se praćenje aktivnosti na Internetu do korisnika: ovo uključuje “posete veb lokacijama, onlajn postove, trenutne poruke i druge oblike komunikacije”.
Upotreba Tor-a ima za cilj da zaštiti ličnu privatnost korisnika, kao i njihovu slobodu i sposobnost da vode poverljivu komunikaciju tako što sprečavaju praćenje njihovih internet aktivnosti.

Šta je Privoxy?

Privoxy je web proxy bez keširanja s mogućnošću filtriranja za poboljšanje privatnosti, manipulaciju kolačićima i modifikovanje podataka web stranice i HTTP zaglavlja pre nego što se stranica učita od strane pretraživača.

Privoxy je “proxy za poboljšanje privatnosti” koji filtrira web stranice i uklanja oglase. Može se lako podesiti i bez Docker kontejnera.

Kako koristiti Instant Privacy Docker sliku

Pratite sledeće korake u nastavku kako biste kreirali linuxconfig/instantprivacy docker sliku. Nakon kreiranja je pokrenite na svom Linux sistemu i započnite anonimno pretraživanje weba.

Korak1

Upotreba je vrlo jednostavna. Kreirajte novi docker kontejner sa sledećom komandom:

# docker run --name=instantprivacy -d -p 8118:8118 linuxconfig/instantprivacy

Ova radnja će pokrenuti novi kontejner i povezati mrežni port 8111 lokalnog host sistema za port 8118 kontejnera.

Ostaje samo da postavite proxy pretraživača na localhost:8118

Korak2

Alternativno, možete proveriti svoj kontejner naredbom wget. Prvo, podesite wdget da koristi proxy:

$ export http_proxy="http://localhost:8118"

Korak3

Zatim proverite vašu spoljnu IP adresu sledećom komandom:

$ curl api.ipify.org
-ovde će vam se očitati vaša IP adresa-

Korak4

Sada uporedite IP sa svojim stvarnim spoljnom IP. Da biste dobili novu IP adresu, jednostavno ponovo pokrenite docker sliku:

$ sudo docker restart instantprivacy

Proverite svoju IP ponovo:

$ curl api.ipify.org
156.xx.xxx.xxx ovde će očitati adresu

Zaključak

U ovom vodiču smo videli kako da preuzmete linukconfig/instaprivacy Docker sliku za trenutnu privatnost na Linux sistemu. Ovo podešavanje je prilično jednostavno, jer samo koristi Tor i Privoxy za kreiranje okruženja sa kojim možete anonimno da pretražujete.
Ova Docker slika odlično funkcioniše s obzirom na brzo pokretanje, tako da ako se nađete u situaciji da ste na tuđem sistemu, možete brzo pokrenuti privatno pretraživanje.

Napišite komentar