Aplikacije

Šta su kontejneri, virtuelizacija, Kubernetes i multicloud – netehničko objašnjenje

kontejneri virtuelizacija i Kubernetes

Virtuelizacija, kontejneri i Kubernetes su beskonačne teme u tehnologiji, ali razlike među njima nisu uvek svima jasne.
Ovde ćemo postaviti jednostavnu analogiju kako bismo pomogli publici koja se ne bavi IT-em da razume na jednostavan način šta su teme o kojima pišemo.
U današnjem digitalnom dobu, tehnologija se brzo razvija i postaje sve kompleksnija, što čini da se često suočavamo sa pojmovima i tehnologijama koje nam nisu poznate.
U ovom tekstu ćemo objasniti četiri tehnologije koje su postale vrlo popularne u svetu informacionih tehnologija.
Kako bi ih opisali, koristićemo analogiju zgrade i stanova, što bi trebalo da pomogne da se ove tehnologije razumeju na jednostavniji način.

Šta je Virtuelizacija?

Virtuelizacija se može zamisliti kao način da se u jednoj zgradi napravi više stanova.
Umesto da se gradi više zgrada, može se izgraditi jedna velika i podeliti je na manje delove, odnosno stanove.
U svetu informacionih tehnologija, server se može podeliti na više virtuelnih mašina (VM).
Ovo se radi tako što se hardver servera podeli u više delova, a zatim se na svaki deo instalira operativni sistem i aplikacije kao da su to fizički različiti serveri.

Svaka virtuelna mašina je nezavisna od ostalih, što znači da ako jedna padne, to neće uticati na druge VM.
Ovo omogućava efikasnije korišćenje hardvera, jer resursi (procesor, memorija, skladišni prostor) deluju između svih virtuelnih mašina na serveru.
Na ovaj način, umesto da se kupuje i održava više fizičkih servera, može se koristiti jedan fizički server sa više virtuelnih mašina.

Na primer, zamislimo da imamo jednu zgradu koja se koristi kao kancelarijski prostor.
Svaki stan u zgradi predstavlja virtuelnu mašinu.
U svakom stanu posluje jedna firma i svaka firma ima svoje radnike i opremu.
Sve firme koriste isti ulaz i lift, ali jednom kada uđu u svoj stan (firmu), ne utiču jedna na drugu.

Šta su Kontejneri?

Kontejneri se mogu zamisliti kao manje jedinice unutar stanova.
Kontejneri su laki, portabilni i jednostavni za upravljanje.
Mogu se pokretati na bilo kojem serveru koji podržava kontejnere, bez obzira na to gde su originalno kreirani.
U svetu informacionih tehnologija, kontejneri su jednostavan način za pakovanje aplikacija i njihovih zavisnosti, kako bi se mogli brzo pokretati i skalirati.

Kada se pokrene kontejner, on koristi samo one resurse koji su mu potrebni, što znači da je mnogo efikasniji od virtuelnih mašina, koje koriste više resursa kako bi emulirale fizički server.
Kontejneri su takođe izolovani jedni od drugih, što znači da ako jedan kontejner padne, to neće uticati na druge kontejnere.

Kontejneri su veoma fleksibilni i mogu se koristiti u različitim okruženjima.
Na primer, jedan kontejner može se pokrenuti na desktop računaru radi razvoja i testiranja, a zatim se prebaciti na serversku infrastrukturu za produkciju. Što znači da taj kontejner odmah može postati javno vidljiv i operativan.

U ovom našem primeru zgrade možemo zamisliti da su kontejneri kao dodatne sobe unutar stana. Svaki kontejner predstavlja jednu sobu u koju se može smestiti neka oprema ili delovi aplikacije.
Svaka soba je izolovana od ostalih, što znači da ako jedna soba izgori, to neće uticati na druge sobe.

Šta je Kubernetes i orkestracija?

Kubernetes (ili skraćeno “K8s”) je tehnologija za upravljanje kontejnerima. Ona omogućava lako pokretanje, zaustavljanje i skaliranje kontejnera na različitim serverima. U svetu informacionih tehnologija, Kubernetes se koristi za upravljanje kompleksnim aplikacijama koje se sastoje od velikog broja kontejnera.

Kubernetes pruža mogućnost da se definiše način na koji se aplikacija sastoji od kontejnera i kako se oni međusobno povezuju. Zatim, Kubernetes automatizuje proces pokretanja, zaustavljanja i skaliranja kontejnera na osnovu definisane konfiguracije. Na ovaj način, Kubernetes omogućava efikasnije korišćenje resursa, što je posebno korisno u velikim sistemima.

kontejneri virtuelizacija i Kubernetes

Dakle u našem slučaju možemo zamisliti da je Kubernetes kao upravnik zgrade. On ima pregled nad svim stanovima (kontejnerima) i može da ih pokreće, zaustavlja i skalira kako bi se efikasnije iskoristili resursi. Takođe može da prati stanje svakog stana i da se brine o tome da sve funkcioniše kako treba.

Šta je Multicloud?

Multicloud se odnosi na korišćenje više cloud provajdera za skladištenje podataka i izvršavanje aplikacija.
Ova tehnologija omogućava da se izabere najbolja cloud platforma za određenu aplikaciju, uzimajući u obzir različite faktore kao što su performanse, cena i dostupnost.

Multicloud pruža veću fleksibilnost i izdržljivost, jer se aplikacija ne oslanja samo na jednog cloud provajdera. U slučaju da dođe do problema na jednoj platformi, aplikacija se može prebaciti na drugu platformu bez prekida u radu. Takođe, multicloud pruža mogućnost da se aplikacija izvodi na cloud platformi koja je geografski bliža korisnicima, što dovodi do bržeg vremena odziva i boljeg korisničkog iskustva.

kontejneri virtuelizacija i Kubernetes

Možemo zamisliti da su različiti cloud provajderi kao različiti iznajmljivači stanova. Svaki provajder nudi različite karakteristike i uslove iznajmljivanja. Multicloud (Linode, AWS, Google Cloud) je kao iznajmljivanje stanova kod različitih agencija za nekretnine, gde svaki stan predstavlja jedan deo aplikacije. Ako dođe do problema u jednom stanu, korisnik može lako preći u drugi stan, bez gubitka funkcionalnosti.

Zaključak

U današnjem vremenu, kada su tehnologije i informacioni sistemi postali neizostavni deo svakodnevnog života i poslovanja, razumevanje pojma virtuelizacije, kontejnera, Kubernetes-a i orkestracije, kao i multicloud-a, postaje neophodno. Ovi koncepti predstavljaju temelj savremenog softverskog inženjeringa, a razumevanje njihovih karakteristika i prednosti pomaže u razvoju i upravljanju složenim sistemima.

Korišćenjem ove naše analogije zgrade i stanova, kompleksne informacione tehnologije postaju razumljivije i pristupačnije ne-tehničkoj publici. Bitno je razjasniti šta je šta, jer svi mi svakodnevno koristimo usluge koje su upravo napravljenje na ovim tehnologijama.
Virtuelizacija se može opisati kao iznajmljivanje delova servera, kontejneri kao dodatne sobe unutar stana, Kubernetes kao upravnik zgrade, a multicloud kao iznajmljivanje stanova kod različitih iznajmljivača.

Ovakav pristup nam svakako pomaže u smanjenju troškova, poboljšanju efikasnosti, povećanju fleksibilnosti i izdržljivosti informacionih sistema. Razumevanje njihovih karakteristika i prednosti može pomoći organizacijama i pojedincima da odaberu pravu tehnologiju za njihove potrebe i da postignu uspeh u savremenom poslovanju.

Razumevanjem ovakvog koncepta razne ideje mogu da se rode upravo kod ljudi koji ne moraju nužno da poznaju IT, već da se posvete razvijanju poslovanja.

Napišite komentar