Vesti

OpenAI je objavio alat za prepoznavanje sopstvenih tekstova

OpenAI

Alat je predstavljen nekoliko meseci nakon što je OpenAI skrenuo pažnju javnosti na ChatGPT3, bot koji može da piše tekstove kao osoba.
Prošle nedelje, Microsoft, koji je već mnogo uložio u OpenAI, najavio je ulaganje od više milijardi dolara kako bi integrisao razvoj startapa u svoje servise.

Mnoge obrazovne institucije su ograničile korišćenje ChatGPT-a od strane učenika, zbog zabrinutosti da bi bot mogao da naškodi kvalitetu obrazovanja.
Sem Altman, šef OpenAI-a, u šali je rekao da je tako i sa kalkulatorima (dobro je da se šalio).
Međutim, on je takođe rekao da bi kompanija mogla da pomogne nastavnicima da prepoznaju „lažni“ rad koji je uradila AI.

Razvoj novog alata je u toku, ali trenutno još uvek pravi mnogo grešaka.
OpenAI čeka povratne informacije od nastavnika i roditelja. Prema OpenAI-ju, klasifikator, prilikom procene testnih tekstova na engleskom jeziku, uspešno identifikuje 26% tekstova generisanih od veštačke inteligencije kao „verovatno napisanih od strane veštačke inteligencije“, ali pogrešno klasifikuje 9% tekstova koje je generisao čovek kao što ih je napisala AI.

Ovo nije prvi pokušaj da se napravi alat za prepoznavanje mašinski generisanih tekstova.
Nedavno je student sa Univerziteta Prinston Edvard Tian predstavio GPTZero nastavnicima (uzgred ovo ničemu ne valja, proverili smo).
OpenAI je ranije objavio svoj alat za prepoznavanje teksta generisan od veštačke inteligencije 2019. zajedno sa LLM jezičkim modelom.
Prema rečima zaposlenih u startap-u, nova verzija alata efikasnije prepoznaje tekstove koji se prenose kao tekstovi koje je napisala osoba.

Alat nije efikasan u raščlanjivanju tekstova kraćih od 1000 znakova, a OpenAI ne preporučuje da ga koristite za druge jezike osim engleskog. Takođe, tekst generisan veštačkom inteligencijom može se lako ispraviti rukom, što ga čini težim za identifikaciju. OpenAI je već 2019. godine istakao da je identifikacija sintetičkog teksta izazovna, ali kompanija planira da nastavi da radi na prepoznavanju sistema u budućnosti.

Napišite komentar